BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

19.03.2010 – Otevřený dopis

———————————————–

Reakce předsedy Klubu na zveřejněné podklady paní Pavlíčkové

Na základě informací od členů našeho klubu, musím jako jeho předseda okomentovat reakci paní Pavlíčkové uveřejněnou na jejich stránkách.

Jako předseda specializovaného klubu mám povinnost se snažit o dodržování standardu v chovu Brazilských fil. Tudíž jsem nechal zpracovat jednoduchý studijní materiál určený pouze rozhodčím a ČMKU. Tento materiál má sloužit jako možnost rozšíření si vědomostí o daném plemeni v návaznosti na názorné ukázky přehlížených vad a chyb v plemeni. Pro tuto názornost byl daný dokument doplněn ilustračními fotografiemi a metodikou posuzování, vypracovanou renomovaným a uznávaným chovatelem, který je zároveň i rozhodčím CBKC-FCI pro FIB v Brazílii, panem Alexandrem Baccim Acunhou.

Rozhodně nemám potřebu ani zájem se jakkoliv zviditelňovat, tak jak píše paní Pavlíčková! O dalších výrocích adresovaných přímo na mou osobu se nehodlám dále vyjadřovat.

V návaznosti na kritiku klubu, jejich členů nebo počtu členů je potřeba uvést, že každý svéprávný člověk má možnost vyjádřit svůj osobní názor. Pakliže se podívám na formu prezentování jednotlivých názorů našich členů není podle mě vždy korektní, ale to je každého věc jakou formu zvolí.

Počet našich členů je přímo úměrný lidem, kteří jsou ochotni akceptovat přísné podmínky chovu. I kdyby byla členská základna v počtu např. 20 členů, tak i toto má smysl z hlediska zdraví a správné povahy tohoto plemene. Počet našich členů je ovšem podstatně vyšší než se paní Pavlíčková domnívá.

Osobní útoky a averze chovatele vůči chovateli je vždy nepříjemné a rozhodně to nevyvolává dobrý dojem o lidech, kteří se pohybují v kynologii. Mou osobu snad nikdo nemůže nařknout z pomluv, protože v případě že svůj názor řeknu nahlas a osobě konfrontované není to pomluva.

Reakce na našem Blogu vůči prezentaci paní Pavlíčkové jako poradkyně chovu byla spontánní reakce členky FBC na informaci získanou na základě mého rozhovoru s předsedkyní Moloss clubu, paní Ohlídalovou, která uvedla že Moloss club nemá poradce chovu pro FIB. Pro ilustraci přikládám dokument, ve kterém je jasně a zřetelně uvedeno, že paní Pavlíčková je poradkyní chovu. (DOKUMENT)

Co dodat na závěr ?

Předpokládám, že paní Pavlíčková jako členka výboru MC a chovatelka plemene FIB s pravomocí kontrol vrhů, má stejný zájem o plemeno jako já a tudíž se přidá k mé a potažmo i k aktivitě členů výboru FBC a MC. Na tomto základě pak bude vyvíjet pozitivní a aktivní přístup ke zlepšení chovu FIB, vůči jednotlivcům a organizacím zastřešujícím nebo posuzujícím plemeno.

Zájmem představitelů klubů zastřešující plemeno FIB a vystavovatelů by mělo být především jednoznačné dodržování standardu. Zároveň při nemalých částkách za výstavní poplatky mít možnost si nechat posoudit svého psa rozhodčím, který je dostatečně obeznámen se standardem daného plemene a od kterého dostane posudek odpovídající porovnání plemene se všemi jeho aspekty vůči danému standardu.

Zbyněk Černý, předseda FBC