BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

Jak vstoupit do Klubu

Než se rozhodnete vstoupit do Fila Brasileiro Clubu CZ, podrobně si přečtěte veškeré řády, kterými se Klub řídí. Řády naleznete na hlavních stránkách v levo v MENU stránek.

Pokud se po té rozhodnete pro členství, stáhněte si prosím následující PŘIHLÁŠKU, kterou vytisknete jako oboustranný dokument. Přihlášku vyplňte a zašlete spolu s kopií PP na adresu poradce chovu:

Hana Vaněčková
Kroučová 38
270 54 Řevničov

Zároveň uhraďte členský příspěvek 600,- Kč na účet Klubu číslo: 213004048/0300 s variabilním symbolem 001

Pokud máte zájem i o členství pro jednoho rodinného člena, vytiskněte ještě tuto přihlášku, vyplňte ji a odešlete obě společně. V tomto případě uhraďte ještě 400,- Kč za členství pro rodinného člena.