BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

16.10.2010 Členská schůze

Zápis ze schůze konané při Nultém pracovním srazu molossoidních plemen psů v Dolní kalné

Vzhledem ke konání pracovního srazu byly na klubové schůzi probrány nejdůležitější body pro nadcházející rok.
Pokladní klubu nastínila finanční situaci klubu, která je v současné době velmi dobrá. Konkrétní výstup a bilance bude provedena v posledním letošním zpravodaji. Bylo též dohodnuto, že se bude vytvářet finanční rezerva v návaznosti na příjem od sponzorů tak, abychom byli schopni v roce 2012  uspořádat reprezentativní speciální výstavu a zároveň oslavu 20. výročí působení našeho klubu. 

Bod 1.
Klubová schůze se usnesla, že od 1.1.2011 vchází v platnost úprava bodu I., odst. 2), podmínek chovu FBC;
– úprava  podmínek chovu FBC bodu 2) odst. I.:
2) kladné absolvování bonitace a složení zkoušky povahy max. VD, viz Zkouška povahy *
(Při mimořádné bonitaci bude konečné rozhodnutí o chovnosti vystaveno až na základě doloženého výsledku o absolovování zkoušky povahy dle platné metodiky Klubu. To znamená, že zkouška povahy musí být splněna k datu mimořádné bonitace, stejně jako vyhodnocení RTG DKK a DLK (zkouška povahy pro bonitaci bude zdarma a při neúspěšnosti je možnost jedenkráte zkoušku opakovat v termínu maximálně 1 rok (+ –  data akcí, kdy se zkouška bude pořádat) od neúspěšného pokusu, opakování zkoušky je zpoplatněno 200,-Kč pro členy Klubu a 300,- Kč pro nečleny).

Bod 2.
Bylo odsouhlaseno že počínaje 31.1.2011 bude vyplácena paušální částka 3000,- Kč na rok k pokrytí nákladů spojených s administrací klubu, vydávání klubového zpravodaje a ostatních admin.nákladů Haně Vaněčkové.

Bod 3.
Dne 16.10.2010 bylo ukončeno podmíněné vyloučení z klubu manželů Doležalových

Bod 4.
Klubová schůze odsouhlasila vypracování dodatku ke stanovám klubu ve kterém bude ukotvena preambule o tom, že členové výboru Fila Brasileiro Clubu CZ jsou zproštěni placení členských příspěvků počínaje 1.1.2011

Bod 5.
Členové výboru připraví nabídku nových reklamních materiálů s tématikou Brazilské fily a klubu FBC, jednat se bude především o kšiltovky, malé ručníky na utírání psů a funkčních připínáčků na přichycení výstavních čísel. Dále bude dle finančních možností klubu připravena nová nabídka na oblečení jako jsou trika, mikiny atd. Toto oblečení bude z kvalitních a funkčních materiálů za příznivé ceny. Firma Bushman se nebude znovu oslovovat na výrobu oblečení.

Bod 6.
Partnery a sponzory pro rok 2011 zůstávají Dibaq a.s , Planeta zvířat jako hlavní a generální partneři, další budou dle aktuální situace oslovování individuálně.