BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

21.11.2009 Členská schůze

Zápis

Klubová schůze se konala v klubovně ZKO Kladno Na Zvonečku od 10:30. 

Jako každým rokem se jí zúčastnila jen hrstka členů.

Na samý úvod poděkoval předseda klubu pan Zbyněk Černý poradkyni chovu paní Haně Vaněčkové a pokladníkovi klubu paní Pavle Trskové za obětavou a časově náročnou práci pro klub a předal jim drobné dárky.

Zároveň byli členové klubu vyzváni, aby posílali zajímavé příspěvky do zpravodaje a tím tak částečně usnadnili práci paní Vaněčkové.

Dále byli členové klubu informováni o problematice delegování rozhodčích na české výstavy, zejména pak o častých změnách navržených rozhodčích.

Dále byl přednesen návrh na školení rozhodčích podle manuálu, který sestavili Dana Černá a Hana Vaněčková.

V dalším bodu se řešila problematika dodržování chovatelského řádu a stanov klubu.

Na základě porušení těchto pravidel byli z klubu vyloučeni paní Vecková a pan Žemla hlasováním a zároveň budou o této skutečnosti písemně informováni.

Doležalovi pak byli z klubu vyloučeni podmíněně opět na základě hlasování.

V další části programu nás informovala Pavla Trsková o financování klubu za rok 2009, zpráva o hospodaření klubu se nachází ve zpravodaji č. 4/2009. Členská schůze se jednomyslně usnesla zvýšit členské příspěvky ze stávajících 400,-Kč na 500,-Kč s platností od roku 2010.

Dále se projednával návrh na změnu loga klubu a vytvoření nových propagačních materiálů. Bylo ujednáno, že logo graficky zpracuje pí. Vaněčková a předseda klubu ho schválí.

Co se týče propagačních materiálů, zásoby stávajících triček budou rozděleny jako ceny na výstavách. Do příští chůze budou připraveny návrhy na nový design triček.

Schválena byla nová barevná varianta hrnků a návrh na výrobu vest do 15.12.2009.

Dalším podstatným bodem bylo přednesení zprávy o nové možnosti financování a sponzorování klubu. Byla ukončena spolupráce s firmou Salač, novým sponzorem se má stát firma Dibaq s.r.o.. Ta nabízí standardní zajištění cen na výstavy, propagační materiály a financování nákladů na rozhodčí. Dále pak nabízí možnost sponzorování chovatelských stanic a zvýhodněné ceny krmiva pro členy klubu. Podmínky jsou zatím stále v jednání.

Další významný sponzor časopis Planeta zvířat zůstává na rok 2010, především financuje poháry a nově předplatné časopisu pro vítěze.

Dále byli schváleny výdaje pro rok 2010 a to inzerce do časopisu Planeta zvířat 4x ročně a tlumočnice na jarní Klubovou výstavu.

Členové byli vyzváni ke snaze získávání sponzorů a financí pro klub.

Na závěr programu došlo na vyhlášení vítězů fotosoutěžě, kteří byli věcně obdarováni cenami od našich sponzorů, kompletní výsledky naleznete opět ve zpravodaji 4/2009.

Byl předán pohár pro Klubového šampiona psovi Toro da Maloca dos Filas do Paiaguas.

Na další klubové schůzi se sejdeme opět za rok doufejme v hojnějším počtu.