BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

Chci připustit svou fenu

Pokud Vaše fena prošla úspěšně bonitací a byla uchovněna, požádejte poradce chovu o Krycí list.

Volba psa
Majitel feny si krycího psa vybírá sám nebo požádá poradce chovu. Má právo se obrátit o radu na plemennou knihu klubu. V každém případě ovšem výběr konsultuje s poradcem klubu, který potvrzuje krycí list a doporučuje krytí feny konkrétním psem.

Náhrada za krytí
Za krytí náleží majiteli krycího psa sjednaná náhrada. Pokud se chovatel (majitel feny) a majitel krycího psa nevyrovnají v souladu s řády FCI ihned po krytí, ale dohodnou se na náhradě za krytí podle vrhu feny, má majitel krycího psa právo sjednanou částku vymáhat soudně v občanskoprávním sporu.
Tato dohoda je jasně a zřetelně vyznačena v obou kopiích smlouvy o finanční náhradě za krytí nebo ústní dohoda, před důvěryhodným svědkem, že majitel chovného psa písemně nepotvrdil majiteli chovné feny přijetí stanovené částky.