BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

15.10.2011 Členská schůze

Členská schůze FILA BRASILEIRO CLUBU CZ

 

Datum konání členské schůze: 15.10.2011

Místo konání členské schůze: Autokemp Dolní Kalná

Přítomni: dle prezenční listiny

  

Předseda klubu p. Zbyněk Černý – zahájil členskou schůzi a přivítal všechny účastníky

 Pokladník klubu p. Trsková – přednesla informaci o finanční situaci klubu, nastínila všem přítomným, že finanční situace klubu je dobrá.

 Předseda klubu p. Černý – příští rok slaví FBC CZ 20 let od založení, v rámci tohoto výročí bude na speciální výstavě v září 2012 posuzovat brazilský rozhodčí p. Virgílio De Martella Orsi, klubovou výstavu na jaře 2012 bude posuzovat francouzská rozhodčí p. Josianne Thévenon-Wulleman.

 Předseda klubu p. Zbyněk Černý – oznámil všem přítomným členům klubu, že končí ve funkci předsedy klubu a jako svého nástupce navrhuje Mgr. Kláru Filipovou, vyzval všechny, zda mají nějaký jiný návrh na předsedu klubu

 Na schůzi se dostavili p. Šestáková a p. Varníčková.

 p. Richterová – dávám návrh p. Jana Doležala

 Hlasováním byla za předsedu FILA BRASILEIRO CLUBU CZ zvolena Mgr. Klára Filipová.

 Předsedou klubu FILA BRASILEIRO CLUBU CZ byla zvolena Mgr. Klára Filipová.

 P. Zbyněk Černý – pro rok 2012 sponzoři klubu stejní FITMIN, MANEO a Planeta zvířat.

– navrhl u příležitosti 20 let klubu nechat vyrobit pamětní přívěsky

 Proběhla diskuse k výrobě reklamních předmětů, zúčastnění navrhli vyrobit další tílka s logem klubu.

 Ing. Martin Filip – navrhl spojit se při výrobě reklamních předmětů opět s firmou BUSHMAN, jedná se mi o kvalitu.

 p. Zbyněk Černý – bylo by to drahé, ale je možné se s firmou domluvit, mohla by se například použít starší kolekce oděvů

– Ing Filip vybere dva druhy mikin a předá podklady paní Vaněčkové, která na stránkách klubu zadá průzkum mezi členy klubu, kdo by měl o jakou mikinu zájem, průzkum bude probíhat do konce listopadu 2011, na základě průzkumu se provede do konce roku 2011 závazná objednávka firmě BUSHMAN

– členské příspěvky zůstávají ve stejné výši

 p. Vaněčková Hana – navrhuje upravit poplatek za kontrolu vrhu, s ohledem na platbu cestovného je poplatek nespravedlivý, bylo by lepší, kdyby byl jednotný paušální a cestovné by hradil klub, výši poplatku navrhuje ve výši 500,- Kč.

Proběhlo hlasování o změně poplatku za kontrolu vrhu a byla všemi přítomnými odhlasována výše poplatku za kontrolu vrhu ve výši 500,- Kč.

 p. Šestáková – informovala o změně zápisů štěňat, dodá změny do týdne.

 p. Richterová – na webových stránkách nemáme zveřejněný správný standard plemene

p. Vaněčková Hana – již jsem standard opravila

 p. Richterová – připomněla případ týrané fenky brazilské fily DEMI a navrhuje, aby v rámci změny stanov byl zmocněn výbor k tomu, aby mohl v podobných situacích poskytnout finance za klub

p. Zbyněk Černý – není nutné, klub může financovat bez změny

p. Vaněčková Hana – nemůže, nesouvisí s činností klubu

 Proběhla diskuse se závěrem, že není nutné cokoli měnit.

 p. Vaněčková Hana – je potřeba domluvit odvoz zahraničních rozhodčích z letiště do hotelu a na místo konání výstavy

 p. Hamplová Renata – na speciální výstavu v září 2012 mohu být k dispozici s autem

p. Frydrychová – beru si na starost odvoz rozhodčího na jaře 2012

 p. Richterová – mám dotaz ohledně majitele Cesmíny z Kotlinky, na svých stránkách ji ve svém vlastnictví má stanice z Kotlinky a rovněž i Fi-Box

p. Dana Černá – je u paní Srnové, CHS z Kotlinky

p. Richterová J. – a proč jste na Mině sami nechovali? Není to náhodou kvůli špatným loktům?

p. Černá – musela jsem dát Mínu pryč a paní Srnová ji chtěla zpátky, tak jsem jí vyhověla, ostatní je na paní Srnové

 Proběhla diskuse se závěrem, že p. Richterová zpracuje podklady pro změnu podmínek chovu.

 zápis provedla p. Richterová