BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

Když se štěňata narodí

Zápis štěňat
Před prvním krytím feny musí mít chovatel zaregistrován chráněný název chovatelské stanice. Majitel feny je povinen do sedmi kalendářních dnů ode dne vrhu podat hlášení o vrhu poradci chovu a majiteli krycího psa. V hlášení o vrhu uvede chovatel datum vrhu, počet narozených štěňat celkem a počet živě narozených štěňat. V případě nezabřeznutí feny je povinen hlášení o této skutečnosti zaslat majiteli krycího psa a plemenné knize klubu do 75. dne po posledním krytí.
Od 1.1.2009 je pro členy Klubu povinné čipování štěňat. Čipy si po narození štěňat chovatel objedná u poradce chovu (280,-Kč/za 1 mikročip). Do věku 4 týdnů štěňat zašle chovatel doporučeně na adresu plemenné knihy ČMKJ Lešanská 1176/2a, 142 00 Praha 11 (originál krycího listu s vyplněnou zadní stranou – přihláškou štěňat, nejdřív psi, potom feny v abecedním pořadí). Plemenná kniha zašle chovateli zápisní čísla doporučeným dopisem. Chovatel hradí cenu, stanovenou za zápis štěněte, za všechna štěňata uvedená na přihlášce vrhu (při platbě předem přiloží chovatel ústřižek o zaplacení poplatku k přihlášce vrhu, jinak obdrží PP dobírkou).
Klub je povinen provádět kontroly vrhu. Ty provádí poradce chovu nebo jím určení členové Výboru Klubu a jiní pověření členové klubu od 35. dne věku štěňat a výhradně v místě odchovu štěňat. Jednotnou cenu za cestovné (500,-Kč) hradí chovatel.  Kontrolor vrhu vyplní s chovatelem zprávu o kontrole vrhu. Chovatel je povinen nechat štěňata očipovat před kontrolou vrhu, registrační kartu čipu předá novému majiteli štěněte současně s PP, kde veterinární lékař potvrdí očipování jedince.
Formuláře, krycí list a hlášení o vrhu obdrží chovatel od poradce chovu. Chovatel je povinen vést knihu odchovů, kterou předkládá při kontrole vrhu.

Podklady pro zápis vrhu do plemenné knihy a zápis PP jsou:
1) potvrzení krytí obsahující všechny údaje dle CHŘ FCI a ČMKU
2) fotokopie PP rodičů s event. doklady o chovnosti (u krytí psem neregistrovaným v PK FBC)
3) přihláška vrhu, originál krycího listu
4) potvrzení o provenené kontrole vrhu a potvrzení o očipování
Vrh musí být hlášen najednou a celý, dodatečné hlášení je nepřípustné. Přihláška štěňat obsahuje všechna zapisovaná štěňata. Pokud došlo od vydání zápisních čísel k úhynu štěňat, uvede se úhyn do zprávy o kontrole vrhu. Jména štěňat z jednoho vrhu musejí začínat stejným písmenem pro každé plemeno v CH.ST. počínaje písmenem A v abecedním sledu (lze vynechat Q, X, Y a písmena s diakritickými znaménky). Po vyčerpání abecedy opět od A, ale jména se nesmějí opakovat.

Kupní smlouva:
Při prodeji štěňat vždy sepisujte Kupní smlouvu, kde je jasně uvedeno o jaké plemeno a pohlaví se jedná (datum narození štěněte, jeho rodiče včetně čísel zápisů a zbarvení). Důležité je též do smlouvy napsat kromě základních nacionálii Vašich a kupujícího i číslo zápisu a číslo mikročipu prodávaného štěněte. Pokud prodáváte štěně, které není vhodné na výstavy a chov pro nějakou diskvalifikující vadu, je důležité tuto skutečnost do smlouvy napsat a uvézt, že pro tuto vadu je štěně prodáváno za sníženou cenu. Nezapomeňte do smlouvy napsat také kdy bylo štěně odčervováno a očkováno a termíny dalšího očkování a odčervování.
Pokud si nejste jisti tím, že Vaše smlouva bude správná, můžete požádat poradce chovu, o zaslání předlohy smlouvy, kterou vypracoval právník.