BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

Vývoz jedinců

Při vývozech soukromými osobami, chce-li nový majitel v zahraničí jedince registrovat do tamější plemenné knihy, je třeba žádat ČMKJ o vystavení vývozního průkazu o původu – EXPORT PEDIGREE (jinak nebudou jedinci v zahraničí zaregistrováni). Žádost o EXPORT PEDIGREE zašle chovatel na adresu:

ČMKJ
paní Irena Šestáková
Lešanská 1176/2a
142 00 Praha 11
tel: 224 948 472

spolu s PP a adresou nového majitele v zahraničí (pouze tomuto majiteli bude jedinec v zahraničí přeregistrován do příslušné PK). Pro dovoz a vývoz zvířat platí platné zákony, celní řády a veterinární předpisy. Za jejich dodržení při dovozu nebo vývozu ručí každý chovatel sám.