BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

08.11.2008 Členská schůze

Zápis z klubové schůze konané dne 8.11.2008 již tradičně v Kladně Rozdělově.

 Jako obvykle jsme se sešly v né zrovna hojném počtu na klubové schůzi .

Nevím zdali to je zapříčiněno místem konání schůze, termínem nebo jen nezájmem našich členů o dění v klubu. Pokud máte nějaké připomínky nebo návrhy na konání, popřípadě nápad jak zajistit větší účast na schůzi tak mě prosím kontaktujte buď telefonicky nebo e-mailem. Oba kontakty najdete na našich webových stránkách.

Pouze malé vysvětlení místa konání našich schůzí. Místo je zvoleno z čistě  ekonomického hlediska. Pronájem prostor  je na dnešní dobu vskutku symbolická, navíc je zajištěno po celou dobu konání schůze občerstvení a oběd za velice příjemné ceny. To je jen malé shrnutí účasti J .

 Z průběhu jednání  pár výstupů:

Paní  Fröhlichová byla pověřena vedením agendy výstavního poháru a povinnosti  informovat o jeho průběhu .

Pan Filip zpracuje a navrhne nové bodování k výstavnímu poháru. Termín byl dohodnut do 15.1.2009.

Návrhy na delegaci zahraničních rozhodčích na naše klubové výstavy byly pověřeni manželé Doležalovi.

Delegace  a výběr rozhodčích na mezinárodní výstavy byla pověřena paní Černá.

Bylo projednáno a odsouhlaseno investování peněz z rozpočtu klubu do inzerce v celorepublikovém časopisu Planeta zvířat na rok 2009, další schválenou investicí je nákup programu umožňujícím poradci chovu vést podrobnou databázi psů a fen našeho plemene a zároveň umožňujícím vypracování rodokmenu v různých grafických úpravách.

Poradce chovu vypracuje ceny za vypracování takového rodokmenu.

Předseda klubu zajišťuje sponzoring výstav a klubu, zároveň Vás tímto všechny, kteří máte možnost samy nebo prostřednictvím oslovení  třetích stran zprostředkovat sponzorské dary pro klub, žádám o spolupráci.

Na schůzi byl také předán Chovatelský pohár panu Vackovi za výborně zvládnutý odchov bez matky, která mu zemřela při porodu. Dokázal odchovat celý vrh 6ti štěňat.

Před ukončením schůze byly také předány ceny od našich sponzorů autorům tří nejlépe oceněných fotografií ve fotosoutěži. Kompletní výsledky byly otištěny v minulém zpravodaji.   

 Zbyněk Černý, předseda Klubu