BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

20.10.2007 Členská schůze

Členská Klubová schůze  Kladno, 20.10.2007

 Předseda Klubu, pan Zbyněk Černý uvítal všechny účastníky Členské schůze. Po té se začaly projednávat jednotlivé body Členské schůze.

 1. Shrnutí roční činnosti Klubu

Během letošního roku se opět rozrostla naše členská základna, Klub má nyní 51 členů. Uspořádali jsme dvě výstavy, t.j. Klubovou výstavu se zadáním titulu Klubový Vítěz v Kolíně-Sendražicích 7.4.2007 a Klubovou výstavu bez zadání titulu Klubový Vítěz v Praze-Kunraticích 16.6.2007. Na KV v Kolíně, kterou posuzovala paní Dr.Paola Micara Watten, bylo přihlášeno 38 Fil a byla zakončena zkouškou povahy. Výstava proběhla za pod patronací starosty města Kolína, který předal zvláštní cenu Starosty města. Obě výstavy byly sponzorovány firmou Provimi-Petfood. Kolínskou výstavu navíc ještě sponzoroval časopis Planeta Zvířat.

Na Kunratickou výstavu bylo sice přihlášeno „jen“ 16 Fil, ale i tak je to více než na leckterou mezinárodní výstavu. Posuzoval premiérově pan Pasák. Po výstavě proběhla bonitace nových chovných jedinců.

 2. Hospodaření Klubu

Zprávu o hospodaření Klubu přednesla pokladní, sl.Pavla Trsková. Největším zdrojem příjmu Klubu jsou členské příspěvky a sponzorské dary, hospodaření je ziskové. Podrobnější průběžnou bilanci najdete na jiném místě v tomto zpravodaji. V souvislosti s hospodařením byl konstatován slabý prodej propagačních materiálů, zejména triček. Sortiment bude zřejmě nutné inovovat. Pro snazší organizaci výstav jsme pro Klub zakoupili program Dog Show Manager; cena se sice proti původnímu předpokladu mírně zvýšila kvůli individuálním úpravám pro náš Klub (celkem 4800,- Kč), ale tento komfortní software ušetří mnoho práce i do budoucna a výsledkem jsou kvalitní dokumenty pro všechny účastníky výstav. Položka se objeví v příští bilanci.

 3. Vyhodnocení sponzoringu za rok 2007

Hlavním sponzorem obou letošních výstav byla firma Provimi-Petfood. Na sponzoringu kolínské výstavy se podílel také časopis Planeta zvířat, tlumočení z italštiny na této výstavě sponzoroval p.Michal Truhlář. Všem sponzorům děkujeme, bez jejich pomoci by byla úspěšná organizace těchto akci v podstatě nemyslitelná.

 4. Sponzoring na rok 2008

Pro následující rok jsme se rozhodli pro změnu opět oslovit firmu Salač, aby sponzorovala naše výstavy. Dále byla oslovena firma BIOFAKTORY, výrobce vitamínů a dalších výživových doplňků pro zvířata a sponzoring přislíbil i časopis Planeta Zvířat. Zároveň se pokusíme o získání dalších sponzorů. Sestavení vzoru dopisu, kterým se ně budeme obracet, má za úkol předseda Klubu a poradkyně chovu.

 5. Klubová výstava s udílením titulu KV v Kolíně dne 6.9.2008

Na posuzování Kl. výstavy jsme pozvali francouzskou rozhodčí, paní Christine Lafay. Z toho vyplynul i neobvyklý termín výstavy, který se nekryje  s výstavami v ČR a blízkém okolí a vyhovuje také paní rozhodčí.  Rozdělili jsme si některé úkoly nutné pro zdárný průběh výstavy: veterinární dohled zprostředkuje a výběr vstupného zajistí p.Truhlář, dopravu rozhodčí do Kolína zajistí pí Doležalová, ubytování (a letenku, bude-li potřeba) sl.Trsková, tlumočení z Francouzštiny přislíbila sl. Žemlová. Hledáme ještě zapisovatele do kruhu a pomocníky pro výběr vstupného, prosíme hlaste se … Figurantem pro zkoušku povahy bude opět p.Hrkal.

 6. Klubová výstava bez udílení titulu KV v Praze-Kunraticích dne 14.6.2008

Tuto výstavu bude posuzovat pan Kukla. Po výstavě je plánována bonitace.

 7. Funkce čekatele na rozhodčího

Schůze se jednoznačně usnesla podpořit žádost poradkyně chovu, paní Vaněčkové, o zařazení na funkci čekatele rozhodčího. Jeden z hlavních důvodů je i ten, že mezi současnými rozhodčími s aprobací na plemeno brazilská fila není nikdo, kdo filu vlastní, natož aby toto plemeno choval. Paní Vaněčková bohatě splňuje nároky na čekatele; Fily chová více než 10 let, má 7 odchovaných vrhů, bohaté zkušenosti z výstav a aktivně se vzdělává v různých kynologických oborech.

 8. Putovní Klubový Pohár

Stav putovního poháru přednesl pan Novák, detailní výsledky opět najdete zde ve zpravodaji.

 9. Dodržování chovatelského řádu ze strany KMDPP

Vzhledem k tomu, že podle našeho názoru Klub málopočetných dogovitých plemen v mnoha případech hrubě porušuje chovatelský řád, budeme podle doporučení Valné hromady ČMKU situaci monitorovat ve spolupráci s Moloss Klubem. Jedná se o kontroly vrhu, které KMDPP buď neprovádí vůbec nebo jen zcela formálně, do chovu se dostávají i psi s těžkou DKK nebo bez vyhodnocení, atd… 

 10. Školení rozhodčích

V minulém roce jsme se rozhodli pomoci rozhodčím s aprobací na Filu a uspořádat pro ně školení. Zájem je ale téměř nulový, zejména u těch kdo by to potřebovali nejvíce. Úkol pro předsedu Klubu tedy zůstává v platnosti i pro další rok.

 11. Návrh rozhodčích na rok 2008

Zajistila poradkyně chovu. K nahlédnutí jsou v přehledu výstav na rok 2008 v tomto zpravodaji.

 12. Vyhodnocení propagace Klubu k 15.výročí jeho založení

V časopise Planeta Zvířat byl otištěn celostránkový článek o naší Klubové výstavě v Kolíně a činnosti našeho Klubu.

 13. Propagace Klubu v roce 2008

V časopise Planeta Zvířat bude celoročně tištěn rekalmní inzerát našeho Klubu, objevíme se také v chovatelském katalogu a na internetovém serveru www.muj-pes.cz a v časopise, který bude k dispozici ve veterinárních ordinacích, na výstavách a v obchodech s chovatelskými potřebami. Také je rozjednán článek do časopisu, Pes přítel člověka, s šéfredaktorkou, paní Trankovskou. Veškerá propagace Klubu je zdarma.

 14. Úprava loga Klubu

Na návrh předsedy Klubu je vyhlášena soutěž o úpravu klubového loga. Návrhy budou vyhodnoceny na příští klubové schůzi.

 15. Celoevropský klub

Budeme se snažit o založení celoevropského Fila Klubu, kde bychom si, alespoň pro začátek, vyměňovali informace o chovných psech a fenách, kvalitě rozhodčích a podobně. Nalezení vhodné právní formy pro takovou organizaci se ujala paní Truhlářová.

 16. Ukončení schůze

Po volné diskuzi byla schůze ukončena.