BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

14.10.2006 Členská schůze

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 14.10.2006, KLADNO

 1)       uvítání členů Klubu na Členské schůzi

2)        oznámení členům Klubu smutné zprávy o úmrtí 15.8. 2006 Ing. Jan Findejse a 7.10. 2006 Dagmar    Polákové z ČMKJ

3)       shrnutí roční činnosti:

–         stabilní členská základna (43 členů) se zvyšující se tendencí zájmu o Klub

–         výroba nových propagačních předmětů (tužky, hrnky, tašky, přívěšky. samolepky)

–         sestavení a tisk publikace Brazilská fila – příručka pro majitele a chovatele nejen začátečníky

–         shrnutí akce KV Kolín – Sendražice, kladné ohlasy

–         shrnutí akce KV Praha – Kunratice, velmi malá účast

–         shrnutí akce SV Kladno – kladné ohlasy, nutnost lepší organizace při výběru vstupného

4)       bilance (pokladník), detailní rozpis ve Zpravodaji Boca Negra 4/2006

5)       sponzoring pro rok 2007 nabídli pan Pokorný a pan Truhlář, ceny na výstavy sponzoruje BRASA

6)       odsouhlasen nákup software pro přípravu výstav

7)       odsouhlasen chovatelský řád (původní řád vyhovuje, nutno jen předložit ÚKOZ ke schválení)

8)       vypisuje se nová třída na výstavách štěňat 3 – 6 měsíců

9)        KV Kolín 7.4.2007 (organizační výpomoc nabídl pan Pokorný,  veterinární dozor a tlumočení z   italštiny zajistí pan Truhlář)

10)   KV Praha 16.6.2007 (vzhledem k úmrtí Ing. Findejse navržen jiný rozhodčí, pan František Pasák, uspořádání bonitace po skončení výstavy)

11)   odsouhlaseny všechny změny organizačního řádu klubu (12 dodatků k 12 bodům, podrobnosti uvedeny v dodatcích)

12)   volba nového výboru – odstoupili předseda Ing. Martin Vaněček, místopředseda Olga Beránková, poradce chovu MVDr. Alena Prokešová z důvodu pracovní zaneprázdněnosti a jednatel Hana Vaněčková. Nový Výbor Klubu po redukci byl navržen a schválen všemi přítomnými ve složení: předseda Zbyněk Černý, poradce chovu Hana Vaněčková, pokladníkem zůstává Pavla Trsková 

13)   odsouhlasen návrh Sboru rozhodčích ČMKU uspořádat školení o plemeni – zajistí předseda Klubu

14)   návrh rozhodčích na 2008 – zajistí poradce chovu

15)   projednávání nedodržování chovatelského řádu KMDPP – odsouhlaseno podání stížnosti na ČMKU – zajistí předseda Klubu

16)   odsouhlasena propagace Klubu k 15. výročí založení (1992 – 2007) – články do kynologických časopisů – zajistí předseda a poradce chovu

17)   odsouhlasen návrh na pořádání členských schůzí a bonitací na podzim (září, říjen), vyhlášení výstavního poháru v dubnu na Klubových výstavách

18)   volná diskuse

 ukončení Členské schůze