BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

14.07.2012 SCHŮZE VÝBORU

.

Mimořádná schůze Výboru FILA BRASILEIRO CLUBU CZ

.

Datum konání schůze Výboru Klubu: 14. 7. 2012.

Místo konání schůze Výboru Klubu: Hotel „U tří věžiček“

Přítomni: Výbor Klubu, ve složení předseda, poradce klubu, pokladník

Předseda klubu, Mgr. Klára Filipová, zahájila mimořádnou schůzi Výboru Klubu.

Hlavním bodem jednání byla Speciální výstava, která se koná 15. září 2012, sponzoring této výstavy a výroba propagačních a pamětních předmětů. Poradce chovu, paní Hana Vaněčková, zajistila výrobu a vyšití vodítek. Předseda klubu, Mgr. Klára Filipová, opět zajistí ceny na výstavu od generálního sponzora – firmy Fitmin.

Výbor Klubu dále jednal o nákupu a vyšití „slintáků“ pro psy, které budou k prodeji na Speciální výstavě 15. září 2012. Jednohlasně byl odhlasován nákup a vyšití 70 kusů „slintáků“, tmavě modré barvy s výšivkou v počtu 50 kusů a žluté barvy s výšivkou v počtu 20 kusů.

Dalším bodem jednání byla neuspokojivá situace uvnitř Klubu. Hlavně chování a jednání některých členů Klubu, které je s rozporem se stanovami klubu, právy a povinnostmi člena Klubu. Jelikož Výbor Klubu funguje jako disciplinární orgán, bylo jednohlasně Výborem Klubu odhlasováno disciplinární řízení s těmito členy Klubu.

Disciplinární řízení proběhne 4. 8. 2012, kam budou jednotliví členové Klubu pozváni doporučeným dopisem. Disciplinární komise bude zastoupena Výborem Klubu a jedním nezávislým členem

Klubu. předseda FBC Mgr. Klára Filipová