BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

13.11.2004 Členská schůze

Členská schůze

 Dne 13.11.2004 se konala Členská schůze klubu, účast jako vždy v poslední době byla malá. Nicméně všichni účastníci vyslechli pozorně zprávu o zářijovém úmrtí naší čestné předsedkyně klubu, paní Marcely Švábové z Ria de Janeira. Její dcera, Scarlett vzkázala našemu Klubu, že se vynasnaží nám být nápomocná stejně jako její maminka v minulosti.

Na schůzi se projednávali důležité úpravy v chovatelském řádu:
1. Omezení věku chovnosti u psa na 8 let a u feny na 6 let
bude možno udělit tyto výjimky:
a) pes, který již prokázal své plemenné kvality (kvalitní a vyrovnané odchovy v minulosti)
b) fena, která vrhla pouze jednou, nebo celkový počet odchovaných štěňat v minulých vrzích nepřesáhl počet 10.
V případě výjimek a) i b)  bude nutné předvedení jedince poradci chovu, který schválí nebo neschválí u jedince další použití v chovu. k žádosti o výjimku bude třeba doložit i zprávu Vašeho veterináře, že jedinec je zdráv a nic nebrání jeho další reprodukci. O výjimku se bude žádat na každý vrh jednotlivě po dovršení uvedených věků. Lékařská zpráva by neměla být starší 14 dnů při podání žádosti a žádost by se neměla podávat dříve, než 1 měsíc před plánovaným krytím.

2. povinnost chovatele předat Klubu (jednateli) adresy majitelů prodávaných štěňat
– jedná se o to, že Klub zašle novému majiteli kromě přihlášky do Klubu i kompletní informace o jeho štěněti (zprávu z kontroly vrhu, případné defekty zjištěné při kontrole vrhu a především to, zda jeho štěně mělo kýlu či ne. Jedná se o předběžné sledování genetické vady, kde se v budoucnu uvažuje jako o vadě vyřazující z chovu.)
Oba výše uvedené body byly po diskusi schváleny všemi přítomnými hlasy, jelikož se jedná o ochranu zdraví našich svěřenců.

Další projednávanou věcí byla Speciální výstava FIB v roce 2006.
V tomto roce na nás připadá pořádání SPV pro FIB a projednával se návrh, pořádat výstavu za účasti zahraničního rozhodčího v mimo sezónní době dovolených spojenou s členskou schůzí. V návrhu bylo řečeno: schůzi uspořádat v pátek ve večerních hodinách, výstavu v sobotu a neděle by byla k dispozici pro pořádání KL nebo SP jiného Klubu a plemene ve stejném areálu. Jako vhodné místo byl dohodnut autokemp ve Středočeském kraji, přesné místo nebylo zatím vybráno; je na Vás, abyste navrhli určitou lokalitu nebo přesné místo. Své návrhy adresujte jednateli Klubu. Po jednání s chovatelskými kluby bude specifikován i rozhodčí a to tak, aby splňoval i požadavky partnerského klubu pro pořádání jejich výstavy. Místo pořádání musí splňovat následující požadavky:
1. uzavřený objekt
2. možnost ubytování (nejlépe chatky)
3. jídelna nebo alespoň fungující občerstvení s teplými jídly
4. dostatečné hygienické zázemí
5. dohoda s majitelem nebo nájemcem objektu, že v daném termínu nebude v objektu žádný rekreant
6. neméně důležitá je i cenová otázka nájmu
Pokud někdo z Vás má nějaký kontakt na takové zařízení nebo ví o vhodném objektu, nechť neprodleně informuje jednatele Klubu, aby mohlo být započato jednání. Jako předběžný termín je druhá polovina září nebo první polovina října.     
Návrh byl po diskusi schválen všemi přítomnými hlasy.

Dalším bodem projednávání bylo nakrytí feny pana Miroslava Patery.
Pan Patera vlastní kromě feny „Eugenia Selva ze Šakalího dvora“ nar. 1.6.2002 i psa „Elfo Fi-Box“ nar. 12.1.2002. Bohužel došlo k tomu, že oba počátkem září „neuhlídal“ a zjistil to až ve chvíli, když fena začala přibírat velmi rychle na váze. Jediným problémem bylo to, že s fenou do té doby neabsolvoval bonitaci, pes byl v té době již chovný. Z těchto důvodů byla uspořádána mimořádná bonitace za přítomnosti celého vedení Klubu a mezinárodního rozhodčího Ing. Jana Findejse. Fena byla dne 19.10.2004 zbonitována a uchovněna. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nepříbuzné spojení dvou velmi kvalitních jedinců, byl po bonitaci vystaven i Krycí list na toto spojení. Mimořádná bonitace se pořádá opravdu mimořádně a celé náklady s ní spojené, včetně dopravy Výboru Klubu na místo konání, hradí majitel bonitovaného jedince.
Závěrem bylo řečeno: “Dobře si hlídejte své feny když hárají“  Velký problém by mohl nastat ve chvíli, když by se nejednalo o příbuzné nebo nevhodné spojení dvou jedinců!!!

Bod 4. – označování štěňat
Na schůzi bylo odhlasováno všemi zúčastněnými povinnost štěňata nejen tetovat, ale i čipovat. 
Tento bod je návazností na oběžník číslo jednací: 19/2004, ČMKJ ze dne 11.11.2004, uvedený na straně 3 tohoto Zpravodaje                                                                                                 

Bod 5.
Na závěr chůze byly předvedeni vítězové Putovního výstavního poháru, kterým byly předány ceny a oficiálně byly uděleny první dva tituly KLUBOVÝ ŠAMPION.
Kdo získal kterou cenu a kdo se pyšní prvními tituly Klubového šampiona, naleznete na straně 10 – 14, tohoto Zpravodaje.

Všechny změny v chovatelském řádu, i ostatní odhlasované body Členské schůze vcházejí v platnost dnem odhlasování, to je od 13.11.2004