BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

08.11.2003 Členská schůze

Členská schůze – Kladno

V sobotu, 8.11.2003 se konala Členská schůze našeho Klubu. Zúčastnilo se 15 členů a 9 členů se omluvilo.

• Prvním bodem bylo potvrzení slečny Trskové do funkce pokladníka. Původní pokladník, paní Javůrková složila funkci těsně před konáním Speciální výstavy a současně ukončila své členství ihned po té, co měla provedenu kontrolu svého letošního vrhu. Slečna Pavla Trsková byla všemi přítomnými hlasy potvrzena do této funkce.

• Shrnutí Speciální výstavy. Všichni přítomní účastníci SPV se shodli na tom, že výstava proběhla dobře a nebylo námitek k její organizaci a průběhu.

Členská schůze se usnesla všemi přítomnými hlasy, aby pro rok 2005 byla uspořádána Klubová výstava na stejném místě jako byla letošní Speciální a aby byly opět učiněny kroky vedením Klubu k delegaci zahraničního rozhodčího pro tuto výstavu. Výběr rozhodčího by se měl soustředit na Evropu a na aprobace pro více plemen. To proto, že se předpokládá výstava dvoudenní s tím, že prvni den by byla vystavována dvě jiná plemena soustředěná v podobně malých chovatelských klubech jako je náš.
Druhý den by byl jako samostatná Klubová výstava FBC. Padly tyto návrhy pro rozhodčí: Texteira (Portugalsko), Thomasen (Švédsko), Stanton (Švédsko), Johanson (Švédsko), Siklosi (Mad’arsko), Zidar (Slovinsko), Schimpf (Rakousko), Valette (Francie), Thevenon-Wulleman (Francie). Je zapotřebí se definitivně rozhodnout nejpozději do dubna 2004, proto padl návrh, aby se hlasy pro různé rozhodčí zapisovaly a delegován byl ten, který v hlasování vyhraje. Můžete hlasovat telefonicky, e-mailem nebo písemně na adresu jednatele Klubu, v dalším zpravodaji budou uvedeny Vaše hlasy pro jednotlivé rozhodčí. Samozřejmě můžete navrhnout i další rozhodčí. Průběžně hlasy budou také uvedeny na webu v sekci „Klubová výstava“

• Nová členka našeho Klubu, paní Antalová, navrhla změnu v bodování „Putovního výstavního poháru“ (PVP), kde by v bodování bylo navíc zohledněno: 1. typ výstavy a 2. počet jedinců ve třídě. Počty bodů jsou jiné než doposud. Dále navrhla soutěžit o titul „Klubový šampion“, což by byl titul zapisovaný do PP jedince, ale neopravňuje k přihlašování do tříd šampiónů a vítězů. Pro získání tohoto titulu navrhla minimální počet bodů 250, kde není časově omezena doba pro získání těchto bodů. Minimální věk pro získání tohoto titulu je 15 měsíců a další podmínkou je získání alespoň jednoho z titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz Speciální výstavy nebo CACIB. Oba návrhy byly schváleny všemi přítomnými a platí od 1.1.2004, novou bodovací tabulku najdete v tomto zpravodaji v příloze u výsledků PVP. Body se budou dokladovat kopií posudku z výstavy a u zahraničních výstav je nutné ještě přiložit kopii katalogu kde jsou fily pro dopočtení koeficientu za počet psů v dané třídě. Proškrtněte v katalogu jedince, kteří se nedostavili, výsledky sice bývají na internetových stránkách, ale ne ihned. Veškeré doklady zasílejte na adresu: paní Marta Antalová, Horní Olešná 27, 378 53 Strmilov 

• Vzhledem k tomu, že v letošním roce se opětovně vyskytly problémy s úhradou za krytí, bohužel i v rámci Klubu, došlo k malé změně formuláře „Krycí list“. Místo kolonky „Kontrola vrhu“ je nyní „Úhrada za krytí“ a kontrola vrhu je na samostatném listě. S paní Šestákovou na PK je dohodnuto, že pokud nebude vyplněna tato kolonka, nebudou vystaveny PP na štěňata uvedená v přihlášce vrhu na druhé straně. V každém případě se doporučuje sepsat a podepsat samostatnou smlouvu o krytí a to i mezi známýmími!!!

• Účastníci Členské schůze mohli shlédnout videoukázky z letošních vrcholných filých výstav: Světová výstava v Dortmundu, Speciální výstava v Kladně a Evropská výstava v Bratislavě. Můžete si tyto videa objednat u jednatele Klubu, v současné době je dokončena nahrávka z Dortmundu v délce 60 minut.

Zápis: Olga Beránková, místopředseda FBC