BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

24.11.2002 Členská schůze

Klubová schůze -Tuchlovice 24.11. 2002

Předseda Klubu, Ing. Martin Vaněček, uvítal všechny zúčastněné na Výroční schůzi. Účast byla malá, zřejmě pro nepříznivé počasí, bylo náledí a velmi mlhavo. Velice si ceníme účasti členů ze vzdálených okresů kteří i přes velkou nepřízeň počasí přijeli, na rozdíl od těch, kteří to mají velmi blízko ale nezúčastnili se a ani se předem neomluvili.
Prvním bodem schůze bylo hlasování o zdražení ročního klubového příspěvku. Důvodem bylo dvojí zdražení poštovného za rozesílání Zpravodajů a ostatní klubové korespondence. Všemi zúčastněnými hlasy bylo schváleno zvýšení o 100,-Kč. To znamená, že od roku 2003 budou členské příspěvky na jeden rok za člena činit 400,- Kč.
Dalším bodem bylo hlasování o zpřísnění chovatelského řádu a to tak, že od roku 2003 bude k bonitaci připuštěn pouze jedinec, u kterého bude proveden nejen RTG kyčlí (DKK), ale i loktů (DKL). Snímky DKL budou zatím jen monitorovány, až do doby, kdy Členská schůze odhlasuje posuzování a případné vylučování z chovu na základě výsledku DKL. Výsledky monitorování DKL bude podkladem pro analýzu výskytu této vady u fil v české republice.
V diskusi k tomuto bodu promluvila poradkyně chovu, MVDr. Alena Prokešová, o kvalitách odchovů BF, monitorování vad a dědičného zatížení různých krevních linií. Zmínila se i o prevenci torze žaludku, která je velmi častým důvodem úmrtí fil a dalších psů velkých molossoidních plemen.
 Také bylo zmíněno malé varování před spojením dvou nekvalitních jedinců a následnými problémy spojenými s prodejem těchto štěňat. Byl doporučen ideální věk pro odběr štěňat a zdůrazněny vhodné podmínky pro odchov. Hovořilo se také o používání zahraničních plemeníků, kteří by mohli velmi příznivě ovlivnit kvalitu odchovů. Bohužel je takovéto spojení velmi málo využíváno. Ceny za krytí fen v zahraničí se přitom příliš neliší od cen v tuzemsku za kvalitního psa. Zahraničního krycího psa si můžete snadno vyhlédnout na výstavách nebo i na internetu. Důležité je přitom sledovat i jeho potomky a kvalitu sourozenců.
Třetím bodem byla informace o připravovaných akcích na příští rok. Jedná se o Klubovou výstavu v červnu 2003, v Praze – Kunraticích a pořádání samostatné Speciální výstavy pro BF v září 2003, v Kladně – Rozdělově. Především se jednalo o pomoc z  řad členů Klubu a jejich rodinných příslušníků při pořadatelských pracích spojených se speciální výstavou. Tímto ještě chceme požádat ty, kteří se schůze nezúčastnili a jsou z okolí Kladna a nebudou vystavovat nebo mají ochotné členy rodiny, aby nabídli svou pomoc při organizaci výstavy jednateli Klubu. Bude potřeba několik ochotných lidí pro funkce pořadatelů a členů Výstavního výboru v průběhu výstavy.
Na závěr schůze byli předvedeni vítězové Putovního výstavního poháru a byly jim předány ceny. Bohužel se předávání nezúčastnil Junior vítěz.
Všichni zúčastnění vyslechli krátkou, ale velmi informativní přednášku o zákonitostech a základech genetiky, kterou připravil mezinárodní rozhodčí, Ing. Jan Findejs a bude v daleko podrobnější verzi postupně publikována ve Zpravodajích.
Po skončení přednášky byl předán Ing. Findejsovi dort za výbornou desetiletou spolupráci a odbornou pomoc s naším Klubem. Dort byl dost velký a tak mohli všichni ochutnat.
Nescházel ani velmi oblíbený sponzorský guláš od paní Javůrkové. Na schůzi bylo možné si také zakoupit trička, přívěsky na klíče a samolepky s filí nebo klubovou tématikou.
Doufáme, že se příští schůze zúčastní více členů a budeme moci pokračovat ve zpřísňování a tím pádem i zkvalitňování odchovů v našem Klubu nejen po exteriérové stránce, ale i zdravotní.