BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

26.01.2013 Členská schůze

Klubová schůze dne 26.1.2013 v Tuchlovicích

První schůze klubu v novém roce byla v podstatě pokračováním té minulé. Předně bylo potřeba zvolit nového předsedu klubu, protože paní Mgr.Klára Filipová z tohoto místa odstoupila, shodou okolností právě těsně před začátkem minulé schůze. Proto nebyl čas na výběr vhodného kadidáta.

Na místo předsedkyně klubu byla navržena paní MVDr.Alena Prokešová a byla jednomyslně zvolena devatenácti hlasy.

Všichni zúčastnění byli informováni o tom, jak se zachovala paní Richterová, která v minulém roce obesílala členy Klubu s tím, že chce „zprůhlednit“ uchovňování v Klubu. Nicméně celkem náhodou bylo zjištěno, že v seznamu chovných psů v MC figuruje ke dni 21.11.2012 i její pes Hakim ze Skalního kraje. Členství v Klubu ovšem paní Richterová ukončila až ke dni 9.1.2013.

Dalším bodem programu bylo schválení dokumentů, na které se na minulé schůzi již z časových důvodů nedostalo, nebo je bylo potřeba doplnit. Kárný řád byl po krátké diskuzi přijat (17 pro, 2 proti), stejně jako Bonitační řád (17 pro, 2 se zdrželi) a Morální Kodex (18 pro, 1 se zdržel). Tyto nové klubové řády zahrnují i nové nebo upravené body Zápisního řádu ČMKU, který je od 1.1.2013 nově v platnosti. Jedná se především o klauzule o zákazu propagace jiných kynologických organizací než začleněných do FCI nebo k FCI partnerských.

Přítomní se shodli na tom, že bude lépe pořádat schůze samostatně v Tuchlovicích, než je spojovat s jinými akcemi, jako např. setkání v Kalné. Jednomyslně byl odsouhlasen termín příští schůze na druhou polovinu letošního listopadu, kdy již nejsou žádné výstavy a počasí bývá ještě snesitelné.  

Paní Vaněčková informovala o nabídce firmy SABE, která klubu poskytne 40% slevu na poháry. Budeme si moci dovolit pěkné ceny, aniž by trpěl klubový rozpočet. Finanční situaci klubu bude i tak třeba zlepšit. Do příští schůze vypracují paní Trsková a paní Vaněčková návrh na úpravu Klubového ceníku od roku 2014.

Následovala diskuze o zkoušce povahy. Ve své současné podobě je vyhovující, ale některé drobnosti je třeba doladit. Bylo by vhodné detailněji sledovat, jak se pes chová na konci zkoušky, zda je schopen se po výkonu s figurantem také rychle uklidnit. Toto by měl ukázat opětovný průchod zpět, uličkou mezi lidmi. Ukázalo se, že přítomnost dalších psů poblíž zkušebního kruhu není žádoucí. Jednak „povzbuzují“ zkoušeného psa a za druhé se sami příliš vzruší. Napříště by měli být co nejdále od kruhu. Dále bychom mohli zkoušet reakcí psů na neobvyklé podněty; zajímavé by bylo použití různých kulis, nebo např. balíku (další zajímavé nápady jsou vítány). Tyto novinky bychom vyzkoušeli na výstavě v Kolíně a na Pracovním srazu v Dolní Kalné. Pokud budou nové situace při zkoušce vyhovovat, vypracují se další dva stupně obtížnosti ZP a v platnost vejdou hlasováním Členské schůze v listopadu 2013.

Všem účastníkům schůze děkujeme.

zápis vyhotovil Ing. Martin Vaněček