BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

Zápis importů

Zápis importovaných jedinců se řídí řády ČMKU. Jedincům dovezeným s PP vystavenými členskými organizacemi FCI nebo plemennými knihami FCI uznávanými, se přidělí číslo zápisu v plemenné knize. Toto číslo se zapíše i na originál PP příslušného jedince. PP dovezeného jedince musí být označen zahraniční plemennou knihou jako vývozní a o přeregistraci žádá osoba jmenovaná v tomto PP jako majitel. Jedinci s PP označenými jako „REGISTR“ Plemenné knihy, nebudou přeregistrováni do plemenné knihy FBC. Toto omezení je z důvodů neprokázání původu předků jedince a není možné s takovým jedincem pracovat jako s geneticky známým původem.

Přeregistraci provádí:

ČMKJ
paní Irena Šestáková
Lešanská 1176/2a
142 00 Praha 11
tel: 224 948 472