BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

16.11.2013 Členská schůze

Volební členská schůze Klubu dne 16.11.2013 v Tuchlovicích

Dne 16.11.2013 se konala klubová schůze na kynologickém cvičišti v Tuchlovicích. Bylo přítomno 12 členů klubu a 7 členů bylo omluveno.

Schůze byla volební; do odvolací komise bylo třeba dovolit dalšího člena na místo  pana ing.Filipa, který již není členem klubu a hlavně jsme museli nalézt nového předsedu, protože paní MVDr. Prokešová byla zvolena na jeden rok a z rodinných důvodů nemůže v předsednictví pokračovat.

Do odvolací komise byl zvolen pan Bohumil Petřík a do funkce předsedy pan Břetislav Holohlavský. Oba byli zvoleni hlasy všech přítomných.

Paní Petře Hečlové a paní Ireně Šestákové bylo změněno podmíněné členství na trvalé.

Probrali jsme spolupráci s Klubem Chovatelů Anglického Mastifa na pořádání jarní klubové výstavy. Společná organizace výstavy bude výhodná pro oba kluby, protože se podělíme o náklady a lépe vytížíme rozhodčího, atraktivního pro vystavovatele obou plemen. Způsob rozdělení nákladů bude třeba upřesnit, stejně jako dopravu rozhodčího na výstavu a zpět.

Ke sponzorování výstavy se přihlásil pan ing.Mohelský a paní Irena Šestáková, oslovíme také firmu Krmiva Salač. Návrh byl schválen.

Jak bylo avizováno na minulé schůzi, přikročili jsme ke zvýšení ročního členského příspěvku na 600 Kč, počínaje rokem 2014. Dalším malým příspěvkem do klubové pokladny pak bude poplatek 20 Kč za každé zapsané štěně z vrhu a 100 Kč za krytí psem. Návrh byl schválen.

Dále jsme diskutovali o zlepšení, případně rozšíření zkoušky povahy. Pes by měl být zkoušen pokud možno bez blízké přítomnosti jiných psů, aby výsledek zkoušky nebyl ovlivněn. Mohli bychom také sledovat, jak pes bude chovat k figurantovi a neutrální osobě. Je žádoucí, aby je byl schopen rozlišit. Konkrétní úpravy testu si budeme moci vyzkoušet na pracovním srazu, který se bude konat koncem září 2014.

zápis vyhotovil Ing. Martin Vaněček