BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

Ceník poplatků v Klubu

 

Veškeré platby poukazujte na číslo účtu: 213004048/0300

Konstantní symbol je vždy 308

Ceník platný od 1.1.2014 částka variabilní
symbol
Členský roční příspěvek: 600,-Kč 001
Rodinný člen: 400,-Kč 001
 
Inzerce ve Zpravodaji: dle ceníku ve Zpravodaji 002
 
Bonitace: 300,-Kč 003
       
Krycí list: 100,-Kč 004
Mikročipy, cena za kus: 280,-Kč 005
Zápisné za 1 zapsané štěně:
(splatné po přidělení zápisních čísel z PK)
20,-Kč 055
Poplatek za krytí psem:
(splatné po narození štěňat)
100,-Kč 056
Kontrola vrhu včetně cestovného:
(kv 150 + 500 cesta)
650,-Kč 044
  
Klubová výstava: dle propozic 006
Speciální výstava: dle propozic 007
Pracovní sraz: dle propozic 008
 
Čtečky mikročipů:
(zvýhodněná cena, pouze na objednávku)
2.190,-Kč 111
 
Sponzorské dary: IČ Klubu: 750 970 87
(pro daňový odpis)
999