BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

21.11.2014 Členská schůze

Letošní podzimní schůzi jsme uskutečnili v Kladně. Díky paní Kateřině Fröhlichové jsme mohli použít prostory místní autoškoly a proti letité tradici jsme tentokrát nemrzli.

Na začátku schůze byly předány ceny a diplomy Klubovým šampiónům.

Poté jsme zhodnotili práci klubu v uplynulém období. Všechny akce proběhly úspěšně podle plánu a s finančním přínosem do klubové pokladny.

Méně příjemnou povinností bylo projednání kárného opatření pro paní Danu Černou. Přestupek paní Černé spočíval v nežádoucího krytí feny, která nebyla klubem uchovněna z důvodů oboustranné operace patologického stavu volného processus anconeus (UAP), což by bylo později diagnostikováno jako DLK 3/3. Jinak řečeno, chovatelka neuhlídala fenu v říji a její pes fenku nakryl. S ohledem na úhyn feny po nepovedém císařském řezu byl paní Černé uložena mírná pokuta (500,- Kč). V souvislosti s tím se členská schůze jednomyslně usnesla, že v podobných případech bude štěňatům zapsána do PP poznámka „nevhodný do chovu“.

Dalším bodem byla úprava stanov, která nás do budoucna čeká. Jde o to, že již nebudeme občanské sdružení, ale spolek, jak požaduje zákon. Na úpravu máme ještě čas, a proto můžeme během příštího roku sledovat, jak si s úpravou poradí agilnější kluby. S úpravou nám pak pomůže právní zástupce ČMKJ.

Velkým tématem bylo projednání připomínek k EV 2014 v Brně, které budou předloženy Valné hromadě ČMKU jako stížnost. Letošní EV měla, zdvořile řečeno, „jisté nedostatky“. Týkaly se jak organizace, tak posuzování. Uzavírky na D1 pochopitelně pořadatelé ovlivnit nemohli, ale mnoho vystavovatelů proto přijelo pozdě a nebyli posouzeni. Musela být EV opravdu v Brně? Brněnské výstaviště nabízí mnoho místa, ale pořadatelé ho zjevně nevyužili a vystavovatelé se tísnili kolem kruhů. Průchod mezi pavilony byl komplikovaný a na výstavu se dostávali psi bez veterinární kontroly. To, že vystavovatelé neobdrželi posudky sice není na výstavě této třídy neobvyklé, ale proto to ještě není příklad k následování. Totéž platí o hodnocení psů pouze pořadím, bez dalšího komentáře. Tím se dostáváme ke kvalitě rozhodčího. Klub navrhoval jako rozhodčího MVDr. Raedera z Brazílie, který je mimo jiné allrounder a pořadatelé by jej využili pro posuzování po všechny dny výstavy. Organizátoři smetli náš návrh ze stolu, aniž by obsazení jiného rozhodčího konzultovali. Na přímý dotaz jsme se dozvěděli, že by to prý bylo příliš drahé… Fily tedy posuzoval MVDr. Matakovič (HR), matador, který nejspíš díky diplomacii posuzuje skoro všude. Lze se divit, že se přihlásilo 37 fil? Je to ostuda, na takovéto výstavě jich běžně bývá přes padesát a na špičkového rozhodčího by jistě přijelo vystavovatelů podstatně více. Posuzování p. Matakoviče se ale s kladnými ohlasy nesetkalo, ohodnocení ani nevyjadřovalo nějaký jednotný pohled na plemeno. Také se chceme ČMKU zeptat, jak výstava dopadla po ekonomické stránce a kam půjde zisk z výstavy (když tedy původně nebylo dostatek peněz na pozvání kvalitního rozhodčího).

Další připomínkou na VH bude rostoucí počet zcela zjevných posouzení psa podle známosti vystavovatele s rozhodčími („na ksicht“Mrknutí. I když je to jen stěží prokazatelné, rozhodčí by si měli uvědomit že nejsme slepí a že nám to velmi vadí.

Sponzoring na příští rok přislíbil Ing. Mohelský, který uhradí poháry na obě kl.výstavy a p. Hrkal, který klubu věnuje úpravu na laserovou míru. Míru jsme si na schůzi, ke všeobecné spokojenosti, také vyzkoušeli. Starou míru se pokusíme prodat za cenu cca 2.500 Kč. Dále máme přislíben sponzoring výstavních cen firmou Salač. Termíny akcí na příští rok vychází na tato data:

18.04.2015 – KV Kolín-Sendražice

06.06.2015 – KV Praha-Kunratice

12.09.2015 – Speciální výstava

25.-27.9.2015 – Sraz v Kalné

Posledním bodem byla úprava bodování výstavního poháru. Dosud nebyl bodově ohodnocen titul BOS. Hodnotou je menší než BOB, ale vyšší než CACIB. Počínaje r. 2015 za něj ocenění psi získají odpovídající počet bodů.

Děkujeme všem za účast na schůzi.

zápis vyhotovil Ing. Martin Vaněček