BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

28.11.2015 Členská schůze

Letošní podzimní schůzi jsme opět uskutečnili v Kladně, kdy jsme díky paní Fröhlichové mohli opět využít příjemně vytopené prostory autoškoly. Bylo přítomno devět členů klubu.

Před začákem schůze bonitovala paní rozhodčí Božena Ovesná fenku Babetku od Křenovky majitelky paní Petry Hečlové. Bonitace proběhla s kladným výsledkem.

Schůzi jsme zahájili shrnutím letošní činnosti klubu. Jak bylo plánováno, uspořádali jsme tři výstavy a setkání v Kalné.
Ohledně změny stanov, zákon požaduje abychom změnili název klubu na „zapsaný spolek“. Změnu můžeme provést do 30.6.2016 bezplatně. V rámci úprav přesuneme sídlo klubu z Rakovníka do Prahy, na adresu ČMKJ.
Dále jsem museli přistoupit k volbě předsedy klubu. Dosavadní předseda, pan Břetislav Holohlavský, bohužel nemohl pro zaneprázdnění plnit své povinnosti. Po dlouhé diskusi byl novým předsedou zvolen Martin Vaněček
(7 hlasů pro, 2 proti).
Sponzoring na příští rok přislíbil ing.Mohelský (KV Kladno) a dále máme přislíben sponzoring výstavních cen firmou Salač.

Děkujeme všem za účast na schůzi.
zápis vyhotovil Ing. Martin Vaněček