BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

19.11.2016 Členská schůze

.

Klubová schůze 19.11.2016 v Kladně

Letošní klubová schůze se konala v obvyklém, téměř předvánočním čase v Kladně. Díky paní Kateřině Fröhlichové nás opět hostily prostory autoškoly. Účast byla mírně nadprůměrná, a to díky tomu, že si členové mohli vybrat z rozeslaných několika možných termínů. Přítomno bylo celkem 13 členů.

Nejdříve jsme zhodnotili akce klubu za uplynulý rok. Výstavy proběhly v pořádku. Sraz v Kalné se bohužel letos nemohl konat. Náš oblíbený figurant na poslední chvíli odřekl účast a služby náhradního figuranta, placené fixně za celý den, by se bývaly nepokryly z vybraných přihlašovacích poplatků. Máte-li zájem, aby se setkání v Kalné pořádala i nadále, prosím hlaste se na ně. Bez dostatečné účasti to nejde, přístup ve stylu „když pojede dost lidí, přijedu taky“ prostě nefunguje! Navíc budeme muset pro naše akce najít nového partnera místo KCHAM. Díky paní Černé se objevila možnost spolupráce s Boerboel Clubem, vše je zatím v jednání. Pokud víte o jiném klubu, ve kterém chovají miláčky podobné velikosti a temperamentu a který by s námi rád spolupracoval, dejte prosím vědět vedení FBC.

Letos v září došlo k úpravě standardu:

Nový standard ještě není přeložen do češtiny, ale naše poradkyně chovu, paní Hana Vaněčková, rozebrala změny podle anglického překladu. Došlo k upřesnění povahy: novým požadavkem je ovladatelnost zvířete při předvedení na výstavě. Důležitá je změna požadovaného formátu. Prodloužení bylo z původních 10% zvýšeno na 15%. Kvadratické psy opravdu nepotřebujeme. Nejde jen o estetiku, bez správného formátu nemůže mít pes správný pohyb. Nově se vyžaduje výrazný dimorfismus, t.j. rozdílnost psa a fenyNení již povolena barva Cinza. To nás mrzet nemusí, protože se v našich chovech nevyskytuje a někteří chovatelé ji zaměňují s „modrou“ – těžko posoudit jestli z neznalosti nebo záměrně. Klešťový skus je klasifikován jako vážná vada. Z anglického i španělského překladu pak vypadla plavá barva a oproti originálu přibylo explicitní stanovení minimální výšky ve vylučujících vadách. 
Změnám ve standardu se jistě budeme věnovat samostatným článkem, už jen kvůli podivnostem v překladu. Z jednoho jazyka FCI se totiž bude standard překládat do češtiny.

Příprava nového poradce chovu:

Schůze odsouhlasila návrh paní Vaněčkové, že postupně zacvičí paní Hečlovou na funkci poradkyně chovu. Paní Hečlová je zkušená chovatelka (ch.s. „od Křenovky“ ) a aktivní vystavovatelka, která má dobrou šanci pro úspěšné poradcovství.

Psi a feny některých našich chovatelů se objevují mezi chovnými jedinci na stránkách Moloss Clubu CZ:

To by jistě bylo pěkné, kdyby MC u těchto zvířat uváděl také kde byli uchovněni a ve kterém klubu je jejich vlastník. Takto se MC chlubí cizím peřím ! Některá ze zvířat ale už nejsou naživu a nesouhlasí ani kontakt na majitele. Schůze doporučuje těm, koho by se to týkalo, aby se na MC důrazně dožadovali buď doplnění, opravy nebo zrušení záznamu. MC nejspíš nemá Váš písemný souhlas s použitím Vašich osobních údajů.

Dokončení statutární změny klubu:

Schůze odsouhlasila formální přesídlení klubu na adresu ČMKJ. Tím se do budoucna vyhneme změně adresy sídla Klubu při změně osob ve Výboru klubu.

Sponzoring akcí v roce 2017:

O sponzoring požádáme opět firmu Velkoobchod Salač a pomůže také pan Ing. Mohelský (fa Rekuper) a paní Petříková, která přislíbila drobné věcné ceny.

Organizace výstav 2017:

Obrátili se na nás dva kynologičtí nadšenci, kteří nabídli zdarma pomoc na výstavě jako vedoucí kruhu a zapisovatel/ka. Jsme za to rádi a jim to může pomoci jako praxe adeptů na rozhodčí. Jejich služby vyzkoušíme na jarní klubové výstavě 8.4.2017 v Sendražicích. Druhá Klubová výstava se bude konat 27.5.2017 při Oblastní výstavě na zámku Kačina, Kunratická výstava letos nebude. Podzimní Klubová výstava se bude konat 30.9.2017 v Praze na Džbánu. Propagaci výstav si vezme na starost paní Hečlová.
Termín srazu v Kalné ještě není jasný, pravděpodobně na konci září nebo později. Bude upřesněno na začátku r 2017.

Všem, kdo dorazili, nebo se omluvili, děkujeme…