BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

25.3.2017 VH ČMKU

Dne 25.3.2017 proběhla v Top Hotelu v Praze Valná hromada ČMKU. Za klub se jí zúčastnili poradkyně chovu paní Hana Vaněčková a předseda ing. Martin Vaněček. Celkem bylo přítomno 171 delegátů, valná hromada byla usnášeníschopná.
Valnou hromadu zahájil obsáhlou zprávou předseda ČMKU, Dr.Široký. Následovala zpráva předsedy dozorčí rady. Kromě toho, že si ČMKU vede dobře, jsme se dozvěděli, že by Unie ráda dělala více pro chovatelské kluby. Hospodářský výsledek ČMKU za rok 2016 byl 445.047 Kč.
Dále se probíraly návrhy klubů a jiných subjektů. Uvádím je pro úplnost, pro naše plemeno nemají praktický význam.
– Návrh Českomoravského klubu cane corso:
Zrušit  povinnost  pracovního  certifikátu  při  vydávání  titulu  Český  šampion  krásy  pro
plemeno italský corso pes.
Návrh nebyl přijat, 127 proti.
– Návrh Českomoravské kynologické jednoty (Klub bretaňských ohařů) na zadávání čekatelství CACT/Res.CACT podle pravidel FCI.
Návrh nebyl přijat, 93 proti.
– Návrh Klubu chovatelů polských ovčáků na sjednocení chovných podmínek pro plemena zařazená do více chovatelských klubů:
Návrh nebyl hlasovatelný, kluby povinně jednotné chovné podmínky již používají od r.1999
– Návrh Klubu chovatelů polských ovčáků na zařazení jedinců plemene polský ovčák nížinný evidovaných v Klubu chovatelů
málopočetných plemen psů do KChPO: Valná hromada nemá kompetenci odebírat plemena ze zapsaných spolků – samostatných právních subjektů.
Návrh nebyl přijat, 129 proti.
– Návrh Klubu chovatelů českých teriérů: Sleva z výstavních poplatků na mezinárodních a národních výstavách pro česká národní plemena ve výši 25%, platí pouze pro 1.uzávěrku.
Návrh byl přijat, 94 pro.
– Žádost prozatímního člena ČMKU, Spolku českého strakatého psa, o přijetí za řádného člena ČMKU.
Žádost byla schválena, 149 pro.
– Návrh Českého kynologického svazu (Klub chovatelů naháčů ČR) na odvolání rozhodnutí předsednictva ČMKU ze dne 1.12.2016 –
schválení Klubu chovatelů čínských chocholatých psů za prozatímního člena ČMKU.
Návrh nebyl schválen 123 proti.
V diskuzi jsme za náš klub požádali o vysvětlení, proč nejsou k praktickým zkouškám rozhodčích zváni zástupci specializovaných klubů. Byli jsme ujištěni, že zástupci klubů mohou praktických zkoušek zúčastnit. Dále jsme přednesli stížnost ohledně nového překladu standardu FIB. Našli jsme rozdíly již mezi originálem CBKC v portugalštině a anglickou verzí, která je na stránkách FCI. Další rozdíly jsme našli v českém překladu z angličtiny. Když se tyto chyby ještě nakumulují, je výsledná kvalita překladu nevyhovující. Použít jako výchozí verzi brazilský originál nám Unie nedovolí, přestože její předpisy hovoří o tom, že se má překládat z jazyka originálu. V jejím výkladu jde o jazykovou verzi, kterou země původu dodá v některém z oficiálních jakzyků FCI. Proto je nutné nejdříve zajistit správný překlad z portugalštiny do angličtiny. To samozřejmě není v kompetenci našeho klubu a proto jsme požádali ČMKU o to, aby naší stížnost tlumočila FCI a pokud možno zajistila nápravu. Toto nám bylo přislíbeno Dr.Širokým. (Poslední zpráva z ČMKU je, že FCI vznesla dotaz na CBKC a šetření probíhá).
Zpracoval Ing. Martin Vaněček, předseda FBC