BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

1.12.2018 Členská schůze

Letošní schůze se konala dne 1.12.2018 v salonku restaurace Slovanka ve Stochově u Kladna. Dorazilo osm členů, čtyři se omluvili. Počasí nám nepřálo a za mnohé absence mohly obavy ze zledovatělých silnic. Přesto bychom byli rádi, kdybyste svoji účast nebo neúčast avizovali předem, odpovědí na e-mail o konání schůze.
Po krátkém uvítání jsme zhodnotili činnost klubu za uplynulý rok. Výstavy, které jsme plánovali, v pořádku proběhly. Na speciální výstavě jsme se dohodli s rozhodčím, panem A. Baccim, že brazilskému kennel klubu CBKC pošleme své připomínky k anglickému překladu standardu FIB. To jsme udělali a nyní čekáme na odpověď z CBKC.
Příští rok nás čekají opět tři výstavy. Budeme pořádat klubovou výstavu s udělováním titulu Klubový Vítez v Sendražicích, v termínu 6.4.2019 a posuzovat bude paní Jana Gavrilova (RUS). Pro klubové výstavy bez KV využijeme pohostinství na výstavě Kačině u Kutné Hory (25.5.2019) a v Praze  na Džbánu (28.9.2019). Sponzoringem KV vypomůže jako obvykle firma Rekuper pana ing. Mohelského.
Na základě sdělění pokladní je stav klubových financí uspokojivý a ustálený.
V nepřítomnosti bylo uděleno napomenutí paní Daně Kalové za nezaplacení servisních poplatků. V návaznosti se členská schůze jednomyslně usnesla, že členům s nevyrovnanými závazky nebude provedena kontrola vrhu.
V diskuzi jsme probrali následující:
Nepříliš početná a ubývající členská základna. Popularita velkých plemen zjevně klesá a abychom úbytek členů aspoň zastavili, mohli bychom obnovit klubová setkání, jaká bývala v Kalné. Pokud máte v tomto směru nějaké návrhy, prosím zašlete je.
Dále jsme se rozhodli pro změnu prezentace klubu na internetu. Současné klubové stránky mají již dlouhou historii a z toho plynou některé problémy. Postupným nabalováním se staly technicky složité a náročné na údržbu. Obsahují také témata, která již nejsou příliš aktuální (CAFIB, Onceiro – pamatujete ještě?) a prvoplánová prezentace starých sporů plemeni neprospívá. Na druhou stranu by tyto informace měly zůstat dostupné. Řešením je převod webu ve zjednodušené podobě do redakčního systému. Redakční systém je možné udžovat i bez znalosti webového programování. Méně aktuální články a dokumenty se přestěhují do archivu, na který bude nový web odkazovat.
Posledním tématem bylo nalezení způsobu, jak donutit ČMKU k tomu, aby se zabývala záležitostmi, na které síla jednotlivých klubů nestačí. Jde například o chystanou povinnost EET při prodeji štěňat nebo hlášení o držení pěti a více fen Státní Veterinární Správě. V těchto případech nás ČMKU odkazuje na ministerstvo financí respektive SVS, místo aby se chovatelů proti těmto organizacím se svojí autoritou zastala. Chtěli jsme, aby nám ČMKU aspoň poskytla na svém webu místo, kde by se chovatelské kluby mohly dohodnout na společném postupu. Byli jsme ale odmítnuti s doporučením, abychom si takový portál založili sami. Nakonec to není špatný nápad, technicky to není složité a aspoň bude portál pouze pod naší kontrolou.
Děkujeme všem zúčastněným.
Za výbor klubu
předseda, Ing. Martin Vaněček